Avís Legal

Li donem la benvinguda a NOESIS E DAEMON i li agraïm el seu interès per llegir les condicions legals d’aquesta web. Som conscients que aquest tema pot no ser el seu preferit, però és important que conegui tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i NOESIS E DAEMON, com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

NOESIS E DAEMON com a responsable d’aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: NOESIS E DAEMON SLU
 • Nomeni comercial: DAVID VALLS
 • NIF/CIF: B66388455
 • Adreça: Carrer Sant Faust, 12

Correu electrònic: noesis@davidvalls.com

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de NOESIS E DAEMON, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.davidvalls.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada m oment del portal www.davidvalls.com

Dades personals que recopilem i com ho fem Llegir Política de Privadesa.

 • Compromisos i obligacions dels usuaris

  Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

  Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular.

  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítims titulars.

  • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.

  En la utilització de la web, www.davidvalls.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de NOESIS E DAEMON o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.davidvalls.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

  No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.davidvalls.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

  Mesures de seguretat

  Les dades personals comunicats per l’usuari a NOESIS E DAEMON poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a NOESIS E DAEMON, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades.

  La comunicació entre els usuaris i www.davidvalls.com és per un canal segur i les dades transmeses tenen la garantia de ser tractats amb les millors condicions de seguretat, perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

  Reclamacions

  NOESIS E DAEMON informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d’usuaris i clients.

  L’usuaripodràrealitzarreclamacionssol·licitantlasevafulladereclamació o remetent un correu electrònic a noesis@davidvalls.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

  L’usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: noesis@davidvalls.com o bé per correu postal dirigit a: NOESIS E DAEMON, adreça Calli Sant Faust 12 08700 Igualada.

  Plataforma de resolució de conflictes

  Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Drets de propietat intel·lectual i industrial

  En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NOESIS E DAEMON. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NOESIS E DAEMON.

  L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

  En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a NOESIS E DAEMON indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

  Enllaços externs

  Les pàgines de la web www.davidvalls.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

  • Eines.
  • Contingut d’altres blogs.L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. NOESIS E DAEMON no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l’usuari.La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privadesa que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa.

   L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal www.davidvalls.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de NOESIS E DAEMON. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.davidvalls.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de www.davidvalls.com dels seus continguts o serveis.

   Política de comentaris

   A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes per a les següents condicions:

  • No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

  • També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

  • Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

  • No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells

  comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

  Exclusió de garanties i responsable

  NOESIS E DAEMON no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;

  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

  Llei aplicable i jurisdicció

  Amb caràcter general les relacions entre NOESIS E DAEMON amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals d’Igualada.

  Contacte

  En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.davidvalls.com, per favor dirigeixi’s a noesis@davidvalls.com.